Zoek Aanbeveling

18 Aanbevelingen gevonden
11 maart 2015

De collectieve klacht van MDAC tegen België bij het ECSR: opmerkingen van het Centrum

Als 'amicus curiae' heeft het Centrum zijn opmerkingen verzameld en overgemaakt ingevolge art. 32A §1 van het intern reglement van het ECSR. De opmerkingen gaan vooral over het gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen voor kinderen met een handicap. Met zijn tussenkomst wil het Centrum een belangeloze en onafhankelijke visie geven en zo het Comité helpen bij de uitvoering van zijn taak.