Standpuntnota Positieve Actie

30 mei 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: RacismeHandicap

Dat sommige groepen het moeilijk hebben op onze arbeidsmarkt is geen nieuws: talloze rapporten tonen telkens opnieuw de moeilijke situatie van personen met een handicap of migratieachtergrond aan. Zowel de publieke als de private sector moeten daarom dringend werk maken van maatregelen om een evenredige arbeidsparticipatie te garanderen. Positieve acties kunnen hierbij een bijzonder nuttig instrument zijn. 

De Antidiscriminatiewet van 2007 maakt positieve acties mogelijk, maar vraagt dat de regering hierover eerst een koninklijk besluit goedkeurt. Meer dan tien jaar later is dat KB er nog steeds niet, en blijft er nogal wat onzekerheid over welke positieve acties wel of niet kunnen. Om het thema terug op de agenda te zetten, organiseerde Unia in samenwerking met het Minderhedenforum op 7 mei 2018 een studiedag in Brussel. Daar presenteerde Unia haar standpuntnota waarin de vraag naar een koninklijk besluit positieve actie naar voor werd geschoven.

Tijdens de studiedag van 7 mei kondigde vice-premier en minister van Werk Kris Peeters een koninklijk besluit over positieve acties voor de private sector aan. Unia keek dan ook uit naar de goedkeuring van dit KB door de federale regering, en wachtte een initiatief van de minister van Ambtenarenzaken hierover af.

Update: Intussen is het Koninklijk Besluit goedgekeurd dat positieve acties mogelijk maakt. Dat besluit werd op 1 maart 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad