Zoek Artikel

60 Artikels gevonden
28 september 2016

Unia en een bank komen overeen om de gerechtelijke procedure over een vermeende discriminatie om nationaliteit te beëindigen

Na de invoering van een Amerikaanse reglementering (de zogenaamde “Foreign Account Tax Compliance Act” of “FATCA”) meende een bank die actief is in België, dat deze reglementering haar te zware verplichtingen oplegde wat betreft de overdracht van informatie aan de Amerikaanse autoriteiten over klanten op wie deze reglementering betrekking heeft.

Volg ons op onze sociale media