Zoek Artikel

53 Artikels gevonden
2 december 2021

Het verbod op religieuze symbolen in het hoger onderwijs in een intern reglement is discriminerend

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg gaf de leerlingen, die geen sluier mochten dragen op de hogeschool Haute Ecole Francisco Ferrer, op 24 november toch gelijk. Unia had zich bij de actie aangesloten. De Stad Brussel, die de inrichtende macht is, mag het omstreden artikel van haar huishoudelijk reglement niet langer toepassen op de studenten, zelfs in geval van een eventueel beroep, aangezien het vonnis direct uitvoerbaar is. 

4 februari 2021

Onderwijs: België opnieuw veroordeeld wegens gebrek aan inclusie van kinderen met een verstandelijke beperking

Het Europees Comité voor sociale rechten heeft een beslissing genomen over het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking, met name in het onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap): België wordt opnieuw veroordeeld. Drie jaar geleden werd ons land al veroordeeld op dit punt. Destijds ging het over het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

29 oktober 2020

Afstandsonderwijs: Unia vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen

Niet alle leerlingen en studenten zijn gelijk als het gaat om de recente beslissingen over afstandsonderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Om te voorkomen dat zij in de komende weken/maanden afhaken of hun studie opgeven, moet er rekening worden gehouden met de moeilijke situatie van leerlingen en studenten uit kwetsbare groepen. Unia roept de betrokken onderwijsinstellingen dan ook op om bij de praktische organisatie van cursussen en bij hun evaluatiemethoden rekening te houden met álle leerlingen en studenten.  

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: