Optreden tegen racisme

Iedere dag gaat Unia de strijd aan tegen racisme. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen om werk te maken van een meer gelijke en inclusieve samenleving. Wat kan jij doen?

Op sociale media

Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram...) zijn uitgegroeid tot de belangrijkste instrumenten voor het verspreiden van haat op internet.

Op het vlak van huisvesting

Discriminatie op het vlak van huisvesting komt veelvuldig voor. Vooral kandidaat-huurders van buitenlandse afkomst worden hiermee geconfronteerd. Unia kan op verschillende manieren optreden. Wat kan je doen als je je gediscrimineerd voelt? Unia stelt je een methode voor om discriminatie op het gebied van huisvesting aan te tonen.

Op het werk

  • Ben je werkgever? Lees meer over de antidiscriminatiewetgeving ter bevordering van de diversiteit in jouw bedrijf. Unia biedt gratis online training aan.
  • Ben je een werknemer? Ken je rechten dankzij ons advies op eDiv.

In het onderwijs

Volg ons op onze sociale media