Zoek Beslissing

31 Beslissingen gevonden
20 november 2015

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 20 november 2015

Een instelling die onderwijs voor sociale promotie aanbiedt weert in haar huishoudelijk reglement het dragen van de hoofddoek. Een volwassen leerling wil zich inschrijven voor een cursus ‘essentiële oliën’ maar wordt omwille van haar hoofddoek geweigerd. Ze roept een schending in van het Decreet van 12 december 2008 van de Franse Gemeenschap. De school stelt dat haar legitiem doel er in bestaat neutraal te zijn om politiek-religieuze conflicten te vermijden.
14 juli 2010

Jeugdrechtbank Dinant, 14 juli 2010.

Een minderjarige en zijn ouders, als burgerlijk aansprakelijke, verschijnen voor de jeugdrechtbank wegens twee feiten van slagen en verwondingen. Enerzijds zijn de slachtoffers twee andere jongeren en anderzijds een lid van het onderwijzend personeel. De rechtbank meent dat de minderjarige niet moet gestraft worden. Inderdaad, zijn leeftijdgenoten die slagen kregen zeiden hem constant dat hij een vuile vreemdeling was die moest opkrassen en de slagen toegediend aan de leerkracht waren het gevolg van zijn racistische bemerkingen. Deze provocaties hadden tot gevolg dat de jongere niet meer beschikte over zijn vrije wil.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: