Zoek Beslissing

41 Beslissingen gevonden
2 april 2021

Arbeidshof Bergen, 2 april 2021

Een leerkracht lager onderwijs lijdt aan multiple sclerose. Tussen 2011 en 2015 weigert de werkgever redelijke aanpassingen te treffen. Pas daarna wordt, na tussenkomst van Unia, op bepaalde punten toegegeven. Het is pas na een gerechtelijke bemiddeling dat de werkgever zijn verplichtingen nakomt, hoewel hij blijft weigeren de discriminatie te erkennen. Bij beslissing dd. 10 januari 2020 beslist de arbeidsrechtbank te Charleroi dat er wel degelijk sprake is van discriminatie.
3 juni 2020

Rechtbank eerste aanleg Bergen, 3 juni 2020

Door een chronische ziekte stapte een werkneemster van een Waalse semi-openbare dienst over van een voltijds uurrooster naar een medisch halftijds uurrooster. Omwille van medische aanbevelingen werd dit systeem meerdere jaren toegepast. Na 4 jaar krijgt ze te horen dat ze, op grond van het personeelsstatuut, geen recht meer heeft op dit systeem. Om halftijds aan de slag te blijven, wordt haar voorgesteld om deeltijds verlof te nemen om persoonlijke redenen. Maar dat voorstel houdt een gevoelige loonvermindering in (60% van haar volledig loon voor de niet-gepresteerde halftijds). De werkneemster meent dat de werkgever zich daardoor schuldig maakt aan een weigering van redelijke aanpassing.