Zoek Aanbeveling

69 Aanbevelingen gevonden
6 oktober 2022

Naar een aangepaste procedure voor re-integratietrajecten (2022)

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.
11 maart 2015

De collectieve klacht van MDAC tegen België bij het ECSR: opmerkingen van het Centrum

Als 'amicus curiae' heeft het Centrum zijn opmerkingen verzameld en overgemaakt ingevolge art. 32A §1 van het intern reglement van het ECSR. De opmerkingen gaan vooral over het gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen voor kinderen met een handicap. Met zijn tussenkomst wil het Centrum een belangeloze en onafhankelijke visie geven en zo het Comité helpen bij de uitvoering van zijn taak.