Zoek Aanbeveling

29 Aanbevelingen gevonden
1 september 2010

Voorstel voor een richtlijn van de raad betreffende de uitvoering van het principe van gelijke behandeling

Op 2 juli 2007 keurde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn van de Raad goed, die tot doel had het wetgevend kader, in het leven geroepen door de richtlijnen 2000/78/EU en 2000/43/EU inzake de bewerkstelling van de gelijkheid van behandeling, aan te vullen. Het Centrum stelt evenwel vast dat de voorgestelde tekst op bepaalde punten onvoldoende is en meer bepaald wat betreft de bescherming toegekend bij mogelijke verschillen in behandeling op grond van leeftijd of handicap: