Zoek Aanbeveling

46 Aanbevelingen gevonden
31 maart 2017

Voor een kaderordonnantie betreffende de bestrijding van discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 2008 heeft de Brusselse wetgever verschillende ordonnanties goedgekeurd ter bestrijding van discriminatie, naargelang verschillende gewestelijke materies zoals huisvesting, werk of gewestelijk openbaar ambt. Uit die werkwijze volgt dat er gaten overblijven: de toegang tot goederen en diensten die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen is nog altijd niet beschermd tegen discriminatie.
13 oktober 2015

Voor een structurele oplossing van het gebrek aan staanplaatsen voor woonwagenbewoners in het Brusselse Hoofstedelijke Gewest

Een wettelijke erkenning van het wonen in een woonwagen heeft slechts zin als dit recht in de realiteit ook kan worden verwezenlijkt. Dit is in het Brusselse Gewest nog niet het geval. Het Centrum vraagt daarom aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om met de verschillende bevoegde beleidsniveaus maatregelen uit te werken die toelaten om de minderhedenrechten van de woonwagenbewoners van Brussel beter te waarborgen.