Zoek Aanbeveling

25 Aanbevelingen gevonden
16 december 2018

Zorg voor meer transparantie en objectiviteit in de deliberatiebeslissingen

Unia vraagt - aan de kant van de leerkrachten - om het oriënteringsproces te herzien om te komen tot echt positieve keuzeopties voor de leerlingen. Hiervoor moeten nieuwe tools worden ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het delibereren en evalueren van leerlingen. Aan de kant van de leerlingen is Unia vragende partij voor een brede eerste graad die hun studiekeuze kan laten rijpen om beter rekening te houden met hun motivatie en talenten.