Zoek Aanbeveling

54 Aanbevelingen gevonden
4 juli 2023

Advies over de wetsontwerpen tot invoering van verminderde toerekeningsvatbaarheid, behandeling onder vrijheidsberoving, verlengde opvolging en een nieuwe beschermingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij

Dit advies bevat de opmerkingen, aandachtspunten en aanbevelingen van Unia over het wetsontwerp tot wijziging van het strafwetboek (boek I), specifiek met betrekking tot de behandeling onder vrijheidsberoving en verminderde toerekeningsvatbaarheid, verlengde opvolging en het wetsontwerp tot invoering van een beveiligingsmaatregel ter bescherming van de maatschappij.
6 oktober 2022

Naar een aangepaste procedure voor re-integratietrajecten (2022)

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.
29 oktober 2021

De prioritering in de ziekenhuizen in tijden van pandemie voor personen met een handicap (2021)

Unia en haar begeleidingscommissie wilden de prioriteringscriteria, zoals ze gebruikt worden door de spoeddienst en de dienst intensieve zorgen, beter begrijpen, ze toetsen aan de filters van het VRPH en de antidiscriminatiewetgeving, aanbevelingen formuleren om elke vorm van discriminatie te vermijden en de medische wereld bewust te maken van een omgang met handicap, die in overeenstemming is met de mensenrechten.