Zoek Artikel

118 Artikels gevonden
11 maart 2020

De arbeidsmarktparticipatie van personen van vreemde origine verbetert, maar blijft nog steeds achter

Aan dit tempo duurt het nog decennia voordat mensen van buitenlandse origine evenveel kansen hebben op een job als mensen van Belgische origine. Dat besluit trekt Unia uit het rapport van de nieuwe Socio-economische Monitoring, dat ze samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om de twee jaar publiceert. ‘Zelfs al hebben mensen van vreemde origine een diploma in hetzelfde studiedomein als mensen van Belgische origine, toch blijft de kans dat ze werk vinden gevoelig kleiner.’

2 december 2019

Skeyes veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft Skeyes, het vroegere Belgocontrol, veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie. Het bedrijf weigert om sollicitanten ouder dan 25 uit te nodigen op de aanwervingsexamens. De rechter verbiedt het hanteren van die leeftijdslimiet en kent een schadevergoeding toe aan zeven kandidaat-verkeersleiders omdat ze geweigerd werden omwille van hun leeftijd. Unia trok naar de rechter omdat verschillende pogingen om de kwestie op te lossen op niets uitdraaiden. 

Volg ons op onze sociale media