Zoek Publicatie

168 Publicaties gevonden

17 juni 2021

Data over (on)gelijkheid & discriminatie in België: resultaten van het project ‘Improving equality data collection in Belgium’ (2021)

{title}

'Improving equality data collection in Belgium' (IEDCB) is een Belgisch project dat gecofinancierd werd door het REC-programma (Rights, Equality and Citizenship) van de Europese Commissie. Unia voerde dit project uit in partnerschap met de Cel Gelijke Kansen (FOD Justitie). Het project wil de verzameling en ontwikkeling van equality data in België te verbeteren.

19 april 2021

Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties: parallel rapport (2021)

{title}

Wist je dat er in België geen wettelijke kader bestaat waardoor iemand die gecontroleerd wordt door de politie, mag weten waarom hij of zij gecontroleerd wordt? Dat het twaalf jaar duurde voordat een koninklijk besluit rond positieve acties op de werkvloer werd goedgekeurd voor de privésector, en dat dit nog steeds niet gebeurde voor de publieke sector? En dat België tijdens de conferentie van Durban (2001) zich engageerde om een interfederaal actieplan tegen racisme op te stellen, waarvan de uitwerking pas dit jaar (2021) werd aangevat?

Volg ons op onze sociale media