Zoek Publicatie

170 Publicaties gevonden

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.

1 oktober 2021

De impact van COVID-19-maatregelen op mensenrechten in woonzorgcentra: een kwalitatief onderzoek (2021)

{title}

Unia onderzocht de impact van COVID-19 op de mensenrechten in woonzorgcentra. De maatregelen opgelegd om het virus te bestrijden in de voorzieningen wogen zwaar op bewoners, familie en personeel. Het onderzoeksrapport biedt een kijk op de ervaringen en praktijken in de woonzorgcentra aan de hand van tientallen getuigenissen. Unia roept op om kritisch na te denken over de plaats die we ouderen en ouderenzorg geven in onze samenleving en doet een reeks aanbevelingen.

19 april 2021

Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties: parallel rapport (2021)

{title}

Wist je dat er in België geen wettelijke kader bestaat waardoor iemand die gecontroleerd wordt door de politie, mag weten waarom hij of zij gecontroleerd wordt? Dat het twaalf jaar duurde voordat een koninklijk besluit rond positieve acties op de werkvloer werd goedgekeurd voor de privésector, en dat dit nog steeds niet gebeurde voor de publieke sector? En dat België tijdens de conferentie van Durban (2001) zich engageerde om een interfederaal actieplan tegen racisme op te stellen, waarvan de uitwerking pas dit jaar (2021) werd aangevat?

Volg ons op onze sociale media