Zoek Beslissing

310 Beslissingen gevonden
23 juni 2020

Arbeidsrechtbank van Luik, 23 juni 2020

Verzoekster was nog geen afgevaardigde noch kandidate maar het ACV informeert de werkgever dat ze een vorming voor vakbondsafgevaardigden gaat volgen. De werkgever weigert het verlof toe te kennen en ontslaat haar omdat ze de laatste maanden vaak afwezig zou geweest zijn en de organisatie in het honderd loopt. Daags nadien ontvangt de werkgever een aangetekend schrijven waardoor hij verneemt dat verzoekster is aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Hij meent dat de aanstelling kwam na het ontslag en ze dus geen aanspraak kan maken op de vergoeding.
3 juni 2020

Rechtbank eerste aanleg Bergen, 3 juni 2020

Door een chronische ziekte stapte een werkneemster van een Waalse semi-openbare dienst over van een voltijds uurrooster naar een medisch halftijds uurrooster. Omwille van medische aanbevelingen werd dit systeem meerdere jaren toegepast. Na 4 jaar krijgt ze te horen dat ze, op grond van het personeelsstatuut, geen recht meer heeft op dit systeem. Om halftijds aan de slag te blijven, wordt haar voorgesteld om deeltijds verlof te nemen om persoonlijke redenen. Maar dat voorstel houdt een gevoelige loonvermindering in (60% van haar volledig loon voor de niet-gepresteerde halftijds). De werkneemster meent dat de werkgever zich daardoor schuldig maakt aan een weigering van redelijke aanpassing.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: