Zoek Beslissing

79 Beslissingen gevonden
15 mei 2012

Arbeidshof Brussel, 15 mei 2012

Een homoseksuele werknemer dient één klacht in bij de interne preventiedienst voor feiten die zowel konden vallen onder de toepassing van de wet van 25 februari 2003 (vroegere algemene antidiscriminatiewet) en onder de wetgeving inzake welzijn op het werk (wet van 4 augustus 1996). In beide wetgevingen is een vergoeding voorzien die de werkgever moet ontmoedigen de werknemer die klacht heeft ingediend te ontslaan en die laatste schadevergoeding toe te kennen voor het verlies van zijn job. In casu ging het om één klacht betreffende dezelfde feiten. Er kan dus geen sprake zijn van cumul van vergoedingen voorzien in beide wetgevingen, aangezien ze dezelfde doelstelling hebben.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: