Zoek Aanbeveling

69 Aanbevelingen gevonden
1 januari 2009

Toegankelijkheid van de stembureaus

Ondanks de inspanningen die de overheden de laatste jaren hebben geleverd (na lang aandringen van verenigingen voor personen met een handicap), krijgen kiezers met een handicap nog steeds met heel wat hindernissen af te rekenen om hun stem uit te brengen. Ofwel hebben ze niet altijd toegang tot de nodige informatie om een oordeelkundige keuze te maken tussen de verschillende lijsten en kandidaten bij verkiezingen, ofwel slagen ze er gewoonweg niet in om te gaan stemmen (ontoegankelijk vervoer, gebouw of stemhokje niet toegankelijk,…).
29 oktober 2021

De prioritering in de ziekenhuizen in tijden van pandemie voor personen met een handicap (2021)

Unia en haar begeleidingscommissie wilden de prioriteringscriteria, zoals ze gebruikt worden door de spoeddienst en de dienst intensieve zorgen, beter begrijpen, ze toetsen aan de filters van het VRPH en de antidiscriminatiewetgeving, aanbevelingen formuleren om elke vorm van discriminatie te vermijden en de medische wereld bewust te maken van een omgang met handicap, die in overeenstemming is met de mensenrechten.