Zoek Aanbeveling

11 Aanbevelingen gevonden
16 september 2020

Aanbeveling over een verbod op het dragen van veruiterlijkingen van overtuigingen door verkozen mandatarissen

In deze aanbeveling maakt Unia een juridische analyse over het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke en religieuze symbolen door verkozen mandatarissen. Welke regels kunnen vastgelegd worden voor deze verkozen vertegenwoordigers van het volk, en hoe verhouden die zich ten opzichte van de verschillende grondrechten in een democratische rechtstaat? Op die vragen biedt de aanbeveling een antwoord.
13 oktober 2015

Voor een structurele oplossing van het gebrek aan staanplaatsen voor woonwagenbewoners in het Brusselse Hoofstedelijke Gewest

Een wettelijke erkenning van het wonen in een woonwagen heeft slechts zin als dit recht in de realiteit ook kan worden verwezenlijkt. Dit is in het Brusselse Gewest nog niet het geval. Het Centrum vraagt daarom aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om met de verschillende bevoegde beleidsniveaus maatregelen uit te werken die toelaten om de minderhedenrechten van de woonwagenbewoners van Brussel beter te waarborgen.