Zoek Aanbeveling

12 Aanbevelingen gevonden
16 december 2018

Zorg voor meer transparantie en objectiviteit in de deliberatiebeslissingen

Unia vraagt - aan de kant van de leerkrachten - om het oriënteringsproces te herzien om te komen tot echt positieve keuzeopties voor de leerlingen. Hiervoor moeten nieuwe tools worden ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het delibereren en evalueren van leerlingen. Aan de kant van de leerlingen is Unia vragende partij voor een brede eerste graad die hun studiekeuze kan laten rijpen om beter rekening te houden met hun motivatie en talenten.
16 december 2018

Het aanbod publieke woningen verhogen voor de meest kwetsbare gezinnen

Om het grote tekort aan publieke en sociale huisvesting in de drie gewesten van het land op te vangen, vraagt Unia de gewestelijke overheden dan ook hun doelstellingen voor het bouwen en renoveren van publieke en sociale woningen aanzienlijk te verhogen. Ze vraagt eveneens een harmonisatie en transparantie in de toewijzingsprocedures van sociale woningen voor personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare families.