Zoek Aanbeveling

10 Aanbevelingen gevonden
23 december 2021

Burgerlijke staat zorgt voor ongelijke behandeling bij het overlevingspensioen (2021)

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet. De Belgische regelgeving zegt dat men minimum één jaar gehuwd moet zijn om aanspraak te maken op een overlevingspensioen. Deze huwelijksvoorwaarde vormt een onderscheid op grond van burgerlijke staat, een beschermd criterium in de Belgische antidiscriminatiewetgeving.
1 januari 2009

Toegankelijkheid van de stembureaus

Ondanks de inspanningen die de overheden de laatste jaren hebben geleverd (na lang aandringen van verenigingen voor personen met een handicap), krijgen kiezers met een handicap nog steeds met heel wat hindernissen af te rekenen om hun stem uit te brengen. Ofwel hebben ze niet altijd toegang tot de nodige informatie om een oordeelkundige keuze te maken tussen de verschillende lijsten en kandidaten bij verkiezingen, ofwel slagen ze er gewoonweg niet in om te gaan stemmen (ontoegankelijk vervoer, gebouw of stemhokje niet toegankelijk,…).