Zoek Aanbeveling

72 Aanbevelingen gevonden
30 juni 2016

Besparingsmaatregelen op de aanwerving en het in dienst houden van personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid

Onlangs werden de cijfers over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de Vlaamse overheid in 2015 bekend gemaakt. Dit cijfer blijft steken op 1,3%. Het verontrust Unia dat er sinds de slotopmerkingen aan België van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (2014) geen zichtbare vooruitgang geboekt wordt. De inspanningen worden opgedreven, maar voorlopig zonder resultaat.