Zoek Aanbeveling

18 Aanbevelingen gevonden
31 maart 2017

Voor een kaderordonnantie betreffende de bestrijding van discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 2008 heeft de Brusselse wetgever verschillende ordonnanties goedgekeurd ter bestrijding van discriminatie, naargelang verschillende gewestelijke materies zoals huisvesting, werk of gewestelijk openbaar ambt. Uit die werkwijze volgt dat er gaten overblijven: de toegang tot goederen en diensten die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen is nog altijd niet beschermd tegen discriminatie.