Seksuele oriëntatie

Een vrouw krijgt haar ontslag nadat ze gezegd heeft dat ze lesbisch is; een eigenaar wil zijn appartement alleen aan 'normale gezinnen' verhuren; een vrijetijdsclub weigert het lidmaatschap aan twee oudere homo’s, onder het voorwendsel dat hun aanwezigheid de andere leden zou kunnen 'choqueren' - enzovoort.

Seksuele oriëntatie

De Antidiscriminatiewet laat de strijd toe tegen:

  • directe of indirecte discriminatie: weigeren aan te werven, ontslaan, weigeren te verhuren, reglementeringen uitvaardigen die homo's of homokoppels uitsluiten;
  • haatboodschappen: aanzetten tot haat, geweld of discriminatie;
  • haatmisdrijven: verschillende vormen van geweld, van fysieke of verbale agressie, intimidatie op school, op het werk, bij sport, op internet en sociale media.

Wat doet Unia?

Unia bestrijdt homofobie en, meer algemeen, alle uitingen van discriminatie, afwijzing, uitsluiting, haat en geweld vanwege iemands seksuele oriëntatie op alle maatschappelijk domeinen waarvoor het bevoegd is. Dat doen we:

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie vanwege je genderidentiteit of genderexpressie? Dan zal Unia je doorverwijzen naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor federale bevoegdheden of de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst voor Vlaamse bevoegdheden.


 

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren:

Volg ons op Facebook en Twitter