Mensenrechten: werk mee aan de evaluatie van België

Comités van deskundigen van de Verenigde Naties controleren op regelmatige basis of België de mensenrechten respecteert. Het middenveld kan meewerken aan deze evaluaties. Lees hieronder hoe je een steentje kan bijdragen. 

Door de ondertekening van internationale verdragen heeft de Belgische staat zich ertoe verbonden de mensenrechten te respecteren. België moet daarom regelmatig verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties over de situatie van deze grondrechten in België.

Op basis hiervan worden er dan aanbevelingen gedaan aan België, maar niet alleen op basis van dit formele rapport. Het maatschappelijk middenveld wordt ook verzocht en aangemoedigd om aanvullende informatie en alternatieve adviezen te verstrekken.

Dat kan op verschillende manieren:

  • een alternatief rapport schrijven;
  • invloed uitoefenen op de lijst van de te behandelen punten die door de comités van deskundigen aan de Belgische staat worden voorgelegd;
  • de overheid herinneren aan de aanbevelingen van de Verenigde Naties;

Elke termijn of procedure moet echter nauwlettend in het oog worden gehouden. Hieronder vind je de nodige informatie in chronologische volgorde of in een tabel.

Laatst bijgewerkt op 17/09/2019

Belangrijkste data

VN-vrouwenrechtencomité (CEDAW)

11/11/2019 tot 15/11/2019: werkgroep ter voorbereiding van de 76ste Sessie en voor de samenstelling van de lijst met de te behandelen punten voor de presentatie van de rapporten (LoIPR) voor België (vereenvoudigde procedure).

  • 30/09/2019 (te bevestigen): uiterste theoretische datum voor de indiening  van rapporten door NGO’s voor het LoIPR

VN Comité voor economische, sociale en culturele rechten (CESCR)

17/02/2020 tot 6/03/2020 (data te bevestigen): de 67ste Sessie en analyse van het rapport van de Belgische staat (vereenvoudigde procedure).

  • Bij voorkeur 6 weken voor de Sessie en te laatste 3 weken op voorhand: uiterste datum voor de indiening van alternatieve rapporten door NGO’s

Universele periodieke evaluatie van België

Tussen juli 2019 en maart 2020: Nationale consultatie.
Januari 2021 (datum te bevestigen): Universele periodieke evaluatie van België door de VN-Mensenrechtenraad.

  • 18/06/2020: uiterste datum voor alternatieve rapporten van NGO’s

VN-Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing (CAT)

13/07/2020 tot 24/07/2020: de 70ste Sessie en analyse van het rapport van de Belgische staat (vereenvoudigde procedure).

  • 22/06/2020: uiterste datum voor alternatieve rapporten van NGO’s

VN-Comité tegen alle vormen van rassendiscriminatie (CERD)

5/08/2020 tot 27/08/2020: Sessie en analyse van het rapport van België (standaard procedure).

  • 13/07/2020: uiterste datum voor de indiening van alternatieve rapporten door NGO’s

Voor meer informatie over de rapportering aan de Verenigde Naties en de mogelijkheden voor NGO’s om hieraan mee te werken, bestaan er specifieke informatiebronnen voor het middenveld op de website van de Verenigde Naties.

Meer informatie over het proces van universele periodieke evaluatie voor NGO’s is beschikbaar op UPR-Info.

Overzicht

  • Tabel met alle belangrijke data en hyperlinks naar nuttige documenten op de website van de Verenigde Naties

Meer weten?