Zoek Onderhandelde oplossingen

369 Onderhandelde oplossingen gevonden
18 januari 2021

De kredietwaardigheid van een huurder checken? Ja! Alternatief inkomen weigeren (OCMW, ziekteverzekering, werkloosheid)? Nee!

Een werkneemster van een vastgoedagentschap weigert categorisch een bezoek aan een jonge vrouw. De kandidaat-huurder heeft geen arbeidsovereenkomst, maar ze kan wel het bewijs van kredietwaardigheid leveren. De betrokken persoon neemt contact op met Unia om een oplossing te vinden. De dialoog tussen Unia en het agentschap leidt tot een akkoord. De werkneemster en de manager verontschuldigen zich, en de werkneemster zal een training volgen over de Antidiscriminatiewet.
18 januari 2021

Positieve acties: een stimulans voor de werkgelegenheid voor mensen met een handicap!

Een slechtziende persoon moet toegang krijgen tot een prioritaire aanwervingspool in het kader van 'positieve acties' die door een administratie wordt aangelegd. Tijdens de procedure geven de personen die belast zijn met de aanwerving geen prioritaire voorrang aan de kandidaat. Unia komt tussenbeide en maakt het mogelijk dat de administratie toezeggingen doet om de pluspunten van positieve acties bekend te maken en ervoor te zorgen dat deze worden gerespecteerd.
14 januari 2021

Een student in een rolstoel ontvangen? Een toegangshelling, een klaslokaal op de begane grond en het is in orde

Een student wenst een opleiding medisch secretariaat te volgen. Zijn inschrijving wordt geweigerd omdat hij in een rolstoel zit en de lessen op een hogere verdieping gegeven worden. De school voorziet geen aanpassingen en stelt de student voor om de cursussen op afstand te volgen. Unia werd gecontacteerd en herinnerde eraan dat afstandscursussen niet in overeenstemming zijn met de principes van inclusief onderwijs. Er is uiteindelijk een oplossing gevonden en de school aanvaardt de redelijke aanpassingen.
24 december 2020

Een immobiliën agentschap verandert zijn te strikte criteria die een solvabele kandidaat uitsloten

Een kandidaat-huurder had het pand niet kunnen bezoeken omdat zijn salaris niet drie keer de huurprijs bedroeg. Deze aanvrager kon nochtans bewijzen dat hij in staat was het gevraagde bedrag te betalen, zoals hij dat al jaren deed. Toen er contact werd opgenomen, ging Unia een dialoog aan met het makelaarskantoor, dat begreep dat deze regel kandidaten die desondanks solvabel zijn, uitsluit en de criteria ervan aanpaste.
16 juli 2020

Een plan tegen homofobe discriminatie op het werk!

Een medewerkster van een psychiatrisch centrum is het slachtoffer van homofobie van haar collega's. In aanwezigheid van Unia wordt een bijeenkomst gehouden met de verschillende partijen. Zo komt er een einde aan de discriminerende situatie, krijgt de medewerkerster verontschuldigingen van het management en wordt er een actieplan opgesteld om de bewustwording te vergroten, informatie te verstrekken en discriminatie op de werkplek te bestrijden.